Organigrama

Junta directiva

President

Josep Hinojosa i Ruano

Staff

Coordinació tècnica

Pol Serra i Alcina (Copa Catalunya i equips masculins)

Moha Driouich (Equips femenins i Escola)

Vicepresident

Ramon Mulero i Ábalos

Secretari
Administració

Carla Alarcón i Mir

Xavi Lizaran i Álvarez

Tresorer

Xavier Buscató i Bonnin

Vocals

Julio Uviedo i Aguilar

Noemí Condeminas i Riembau

Xavier Duatis i Magret

Comunicació

Carla Alarcón i Mir

Responsable COVID

Noemí Condeminas i Riembau

Patrocinadors

Projectes

Extra!

Anuncia't