top of page

Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat del Club El Masnou Basquetbol (d’ara endavant, Club i Escola de Bàsquet), amb C.I.F.G-58350604, i domicili social Ciutat de Sant Sebastià nº 14, 08320, El Masnou. La web té caràcter merament informatiu sobre tots els serveis que presta el club. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.elmasnoubasquetbol.cat, està registrat a favor del club, Telèfon de contacte +34 935551836 i adreça de correu electrònic emb@elmasnoubasquetbol.cat .

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Club i Escola de Bàsquet, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del Club i Escola de Bàsquet. D'igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. Club i Escola de Bàsquet. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.elmasnoubasquetbol.cat. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En el cas que Club i Escola de Bàsquet tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. Club i Escola de Bàsquet es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

 

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. Club i Escola de Bàsquet. no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d'intromissions il·legítimes fos del seu control.

Des del Club i Escola de Bàsquet no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D'igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

 

6. Tractament de dades de l'usuari. Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal mitjançant l’entrega de formularis en paper al domicili del Club i Escola de Bàsquet pel registre a la pàgina web, o utilitzant qualsevol dels nostres e-mails de contacte (@elmasnoubasquetbol.cat), està autoritzant expressament al Club i Escola de Bàsquet al tractament mixt (automatitzat i no automatitzat) de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. Club i Escola de Bàsquet, inclourà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Club i Escola de Bàsquet no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat. L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a “Club i Escola de Bàsquet ”, a la direcció Ciutat de Sant Sebastià nº 14, 08320, El Masnou; o per correu electrònic a l’adreça secretaria@elmasnoubasquetbol.cat.

En base a la Llei Orgànica 15/1999 del 13/12/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), en vigor des de el 12 d’octubre de 2002, li comuniquem que la seva direcció de correu electrònic passarà a formar part del nostre fitxer automatitzat, per tal de poder enviar-li informació sobre els nostres serveis. En virtut de les lleis anteriorment esmentades, vostè te dret d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, i oposició de les seves dades personals, i podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic a  emb@elmasnoubasquetbol.cat. Li recordem que les seves dades mai seran facilitades a tercers sota cap concepte, i tan sòls seran utilitzades pel manteniment de les nostres comunicacions amb vostè.

 

7. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú al seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l'ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d'aquesta pàgina web.

 

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.

bottom of page