top of page

FES-TE JUGADOR!

Primer de tot, què significa convertir-se en jugador?

Amb la inscripció, el jugador té el dret i el deure de participar en tots els entrenaments. La participació a les competicions queda supeditada al número de places disponibles i al criteri de la Direcció Tècnica del Club. Els jugadors de l'Infantil, Cadet i Júnior del club tenen el deure de participar en les tasques auxiliars d'arbitratge.

El jugador (o mare, pare o tutor) és el responsable del seu desplaçament fins al lloc de l'activitat.

Els drets i deures estan explicats a l'apartat de 'Reglament intern'. Fes-li un cop d'ull abans d'acceptar formar part del club. 

En segon lloc, convertir-se en soci

Ser soci de El Masnou Basquetbol és imprescindible per participar a les activitats regulars així com per part dels òrgans de govern del club i no representa cap cost econòmic. Pels socis menors d'edat, cal que el seu pare, mare o tutor/a sigui soci de l'entitat. Els jugadors del club, i el pare, mare i tutor/a si aquest és menor d'edat, cedeixen al club els seus drets d'imatge i autoritzen al club a registrar les seves dades de caràcter personal, d'acord a la Llei 15/1999 de protecció de dades. El soci podrà accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació mitjançant un escrit al club.

DOS ENTRENAMENTS A LA SETMANA

Els jugadaors que entrenen dos cops a la setmanen paguen 10 quotes mensuals de 42€.  Es cobra pel banc la primera setmana de cada mes, de setembre a juny.

TRES ENTRENAMENTS A LA SETMANA

Els jugadaors que entrenen dos cops a la setmanen paguen 10 quotes mensuals de 58€.  Es cobra pel banc la primera setmana de cada mes, de setembre a juny.

El club assumeix les despeses federatives derivades de la participació a la competició de la Federació.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Per ser jugador de El Masnou Basquetbol s'ha d'omplir aquest formulari (PDF editable) i enviar-lo a:emb@elmasnoubasquetbol.cat

bottom of page